Δυσλεξία

Το θέμα της δυσλεξίας, αν και μας απασχολεί κυρίως τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Οι απαρχές του βρίσκονται πολύ παλιότερα, όμως σήμερα, όντας υπό επιστημονικής διερεύνησης, μπορούμε να το προσδιορίσουμε εναργέστερα.   Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί που επιχειρούν να περιγράψουν την έννοια της δυσλεξίας, αποδεικνύοντας έτσι την πολυπλοκότητα του θέματος. Γενικά, η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, που οφείλεται εν μέρει στη δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, ενώ αποδίδονται ευθύνες σε  γενετικούς παράγοντες ή σε μη επαρκή ημισφαιρική κυριαρχία. Εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης και της γραφής. Πρόκειται για μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, καθώς δεν σχετίζεται με τη γενική νοητική ικανότητα του ατόμου, αλλά με συγκεκριμένους τομείς.   Μετά από χρόνιες έρευνες, έχουν καταγραφεί κάποιες υποθέσεις που πιθανόν να σχετίζονται με τη δυσλεξία, με κυρίαρχες την μικρή ύπαρξη κινήτρων, την έλλειψη μαθησιακών ευκαιριών και την μειωμένης ποιότητας εκπαίδευση. Οι ειδικοί διακρίνουν δυο τύπους δυσλεξίας: την επίκτητη δυσλεξία, που αφορά άτομα που αν και ήταν κάτοχοι της δυνατότητας ορθής ανάγνωσης και γραφής, απέκτησαν δυσκολία ή ανικανότητα λόγω εγκεφαλικών βλαβών και την ειδική ή εξελικτική δυσλεξία, που περιλαμβάνει την οπτική και την ακουστική δυσλεξία, η οποία είναι και συχνότερα εμφανιζόμενη. Εδώ τα άτομα δεν αντιλαμβάνονται σωστά τα γράμματα, με συνέπεια  να μην τα επεξεργάζονται ορθά και να τα απομνημονεύουν έτσι.        Αν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που παραπέμπουν στην ύπαρξη δυσλεξίας. Παρακάτω αναφέρονται κάποια ενδεικτικά:

  • Αντίθετη γραφή γραμμάτων και αριθμών,  π.χ. 3 αντί για ε.
  • Λάθος γραφή συλλαβών, είτε από παράλειψη είτε από προσθήκη γραμμάτων, π.χ. αντί για χέρι, χερ, ρεχι, χεριρι,κ.α.
  • Δυσανάγνωστα γραπτά
  • Δυσκολία αντιγραφής από τον πίνακα
  • Δυσκολία κατανόησης νοήματος κειμένου και αναδιατύπωσης με διαφορετικά λόγια
  • Δυσκολία μάθησης αλληλουχιών, όπως ο πολλαπλασιασμός, η απαρίθμηση, κ.α.
  • ¨καθρεπτική¨ γραφή και ανάγνωση, π.χ. αν αντί για να, κ.α.

Εδώ πρέπει να προστεθεί πως συχνά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και συσχετίζουν το σχολείο μια δυσάρεστη και αρνητική κατάσταση.   Αν και η δυσλεξία δεν θεραπεύεται, με την έννοια πώς πρόκειται για μια δυσλειτουργία ενός μέρους του ανθρώπινου εγκεφάλου, με την ορθή αποκατάσταση είναι δυνατόν να πάψουν να εμφανίζονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τα συμπτώματά της. Τα ειδικά προγράμματα για τη δυσλεξία αποτελούνται από μια σειρά δραστηριοτήτων  και ασκήσεων, έτσι ώστε να παρακάμπτονται οι αδυναμίες και χρησιμοποιούνται γόνιμα και αποδοτικά όλες οι κεκτημένες γνώσεις. Σημαντική είναι η ηλικία κατά την οποία γίνεται η διάγνωση, καθώς όσο μικρότερη, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση.               Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί πως πολύ ουσιαστικό κομμάτι της αποκατάστασης της δυσλεξίας πέρα από την ορθή αναγνώριση των συμπτωμάτων και την παραπομπή σε ειδικούς , είναι η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και η ενθάρρυνση για την προσπάθεια προσπέλασης των αδυναμιών αυτών.

de.al

 

Μπορείτε να δείτε

Κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση: Μια καλοστημένη απάτη;

Μία εξαιρετική ανάλυση και οπτική των πραγμάτων που αξίζει να λάβουμε υπόψιν μας, πριν βγάλουμε …

lifetoday business solutions