Κοινόχρηστα ποδήλατα

Κοινόχρηστα ποδήλατα

Τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής διεθνώς και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων. Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν ένα θαυμάσιο μέσο για την μείωση των ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας των χρηστών. Παρέχουν την δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης και συμβάλλουν στην οικονομία.

Τα συστήματα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων αποτελούν ένα είδος κοινόχρηστων ποδηλάτων δηλαδή ένα σύγχρονο μέσο μετακίνησης με πολλά πλεονεκτήματα. Η κεντρική ιδέα είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης ή οικονομικής πρόσβασης σε ποδήλατα, η μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον αστικό ιστό, η διευκόλυνση των υπολοίπων δημοσίων μέσων μεταφοράς και ο περιορισμός της κίνησης στην πόλη, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.

Με την χρήση των συστημάτων αυτόματης μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων – bike sharing – μπορούν οι πολίτες με αυτοματοποιημένο τρόπο να έχουν πρόσβαση σε ένα ποδήλατο και να το χρησιμοποιήσουν για όσο χρόνο επιθυμούν, σταθμεύοντας το στην συνέχεια σε ένα διαφορετικό σημείο στάθμευσης του συστήματος. Καθώς όλα τα σημεία είναι δικτυωμένα μεταξύ τους, το σύστημα αυτόματα ενημερώνεται και παύει να ισχύει η χρέωση.

Τα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων απευθύνονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συγκοινωνιακούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρίες που επιθυμούν να διαθέσουν στους πολίτες έναν σύγχρονο εναλλακτικό και οικολογικό τρόπο μετακίνησης. Μάλιστα ένα μεγάλο ενδιαφέρον αναπτύσσεται διεθνώς στην δυνατότητα διαφήμισης σε σταθμούς και ποδήλατα από φορείς και εταιρίες που θέλουν να πετύχουν προβολή με έμφαση στην οικολογική τους ταυτότητα.

lifetoday business solutions