Έννοια της ποιότητας ζωής

Έννοια της ποιότητας ζωής

 

Η ποιότητα ζωής είναι μια πολυπαραγοντική έννοια με τρεις κύριες διαστάσεις:

  1. τη σωματική ευεξία που αφορά την εκτίμηση του ατόμου για την υγεία του και εξετάζεται η νοσηρότητα, ο πόνος, το επίπεδο σωματικής λειτουργίας
  2. τη ψυχική ευεξία όπου μελετάται η ψυχοσυναισθηματική προσαρμοστικότητα του ατόμου, με κλίμακες που αφορούν στην αυτοεκτίμηση, στην ευεξία, στην συνολική ικανοποίηση, αλλά και στο άγχος, στην κατάθλιψη, στην ικανότητα προσαρμογής.
  3. την κοινωνική ευεξία που αντανακλά το βαθμό γενικής ικανοποίησης του ατόμου από την ζωή του, τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, την άσκηση κοινωνικών των ρόλων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική στήριξη από το στενό του περιβάλλον (φίλους-οικογένεια)

Οι πρώτες αναφορές στην ποιότητα ζωής έχουν γίνει από τον Πλάτωνα, ο οποίος περιγράφει, ότι ο Σωκράτης συζητούσε για την ποιότητα ζωής συγκρίνοντάς την με την ποσότητα. Η διάδοση του όρου «ποιότητα ζωής», άρχισε να γίνεται γνωστή στη δεκαετία του ’50, στις Η.Π.Α. και με τον καιρό αναπτύχθηκε και έγινε περισσότερο σύνθετη. Αρχικά χρησιμοποίησαν τον όρο «επίπεδο διαβίωσης», «βιοτικό επίπεδο», κοινωνιολόγοι και πολιτικοί, προσδίδοντάς του μια καταναλωτική έννοια. Ο ελεύθερος χρόνος, οι ευκαιρίες για αναψυχή και διακοπές προστέθηκαν αργότερα. Το 1960 ο όρος διευρύνεται και περιλαμβάνει την έννοια της υγείας, της ευεξίας και ολόκληρης της βιομηχανικής-οικονομικής ανάπτυξης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρουσιάστηκε ο όρος στην βιβλιογραφία των Οικονομικών της Υγείας. Ο όρος, όμως, ποιότητα ζωής, έχει τις ρίζες του από το 1958 μετά από ένα ορισμό της υγείας που πρότεινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Μερικοί θεωρούν, ότι συνολικά η ποιότητα ζωής έχει να κάνει με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών, αναφορικά με τους σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, υλικούς και διαρθρωτικούς τομείς της ζωής, ενώ κατά  άλλους  η ποιότητα ζωής καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο κάποιος έχει αυτοεκτίμηση, στόχους στη ζωή και ελάχιστο άγχος.

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες όλο και πιο έντονα προβάλλεται το αίτημα για την ποιότητα ζωής, ως ζητούμενο για κάθε ηλικία, φύλο. Για τον κάθε άνθρωπο η ποιότητα ζωής είναι καθαρά υποκειμενική. Παρά την ποικιλία των απόψεων και των ερμηνειών του όρου υπάρχει μια συμφωνία ως προς την ασθένεια, την φτώχεια, την ηχορύπανση, ό,τι μειώνει την ποιότητα ζωής. Ένας πλήρης ορισμός της ποιότητας ζωής πρέπει να περιλαμβάνει όρους σαφείς, ξεκάθαρους, διεθνώς αναγνωρισμένους και αποδεκτούς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ποιότητα ζωής ορίζεται ως «Η υπο κειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία ζει, καθώς και σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του»

 

Συμπερασματικά, η έννοια της ποιότητας ζωής είναι πολυσύνθετη με ποικίλες ερμηνείες. Είναι ένας όρος που όλοι τον χρησιμοποιούν, αλλά λίγοι μπορούν να ερμηνεύσουν. Είναι έννοια υποκειμενική και μπορεί να γίνει κατανοητή από την οπτική γωνία του κάθε ατόμου.

Γενικά είναι μια ευρεία κυμαινόμενη έννοια που επηρεάζεται με έναν σύνθετο τρόπο από τη φυσική υγεία του προσώπου, από την ψυχολογική κατάσταση, από το επίπεδο ανεξαρτησίας, από τις κοινωνικές σχέσεις και από τις σχέσεις τους με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιβάλλοντος διαβίωσης. Αντιπροσωπεύει τις θετικές και αρνητικές απόψεις της ζωής και είναι πολυδιάστατη .

Μπορείτε να δείτε

Κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση: Μια καλοστημένη απάτη;

Μία εξαιρετική ανάλυση και οπτική των πραγμάτων που αξίζει να λάβουμε υπόψιν μας, πριν βγάλουμε …

lifetoday business solutions